Mae Gŵyl Trefynwy yn ŵyl naw diwrnod sy’n digwydd ar hyd a lled Trefynwy. Mae'n cael ei ystyried yn un o'r gwyliau mwyaf a gorau rhad ac am ddim yn Ewrop sy'n cael ei drefnu gan wirfoddolwyr di-dâl. Mae cerddoriaeth yn ganolog iawn i Ŵyl Mynwy ac rydym yn cymryd pleser mawr wrth arddangos cymysgedd eclectig.


Ein nod yw galluogi pawb i fwynhau perfformio cerddoriaeth fyw; boed yn yr awyr agored, mewn eglwys neu dafarn; boed yn hen ffefryn, talent newydd neu leol; mae rhywbeth i blesio pawb.

Drwy gydol ei 36 mlynedd mae'r Ŵyl wedi mynd o nerth i nerth ac erbyn hyn mae'n cynnwys y Carnifal, Gwyl Canu yn y Stryd a digwyddiadau ymylol.

 

Gwirfoddoli

Ni fyddaiGŵyl Trefynwy yn digwydd heb gefnogaeth a gwaith caled ein tîm o wirfoddolwyr. Helpwch i wneud yr ŵyl yn well fyth drwy gymryd rhan.  

 

Rhoi / Cyfranu

Sefydliad dielw yw Gŵyl Trefynwy ac rydym yn dibynnu ar eich rhoddion a chefnogaethi godi'r£60,000 sydd ei angen i gynnal yr Ŵyl bob blwyddyn. Gallwch chi helpu i gefnogi'r Ŵyl trwy ddod yn Gyfaill o'r Ŵyl neu drwy glicio ar y botwm Donate isod a rhoi beth bynnag y gallwch ei fforddio trwy PayPal.

Heb eich cefnogaeth, ni fyddai'r ŵyl yn bosibl. Felly, diolch ymlaen llaw, am unrhyw gymorth y gallwch ei roi!